De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test


NSCCTLees de hele NSCCT folder

Begin dit schooljaar is er een wervingsactie samen met Diatoetsen en Script van Buro Bruis over de koppeling van de NSCCT aan Diatoetsen-LVS en Cito-LVS. Daardoor kunt U de meest recente donkerblauwe testboekjes voor meermalig gebruik tot en met 31 december 2019 met 25% korting kopen.

Lees de flyer van deze actie