NSCCT

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test

NSCCT-Corona update 2-11-2020

Gelukkig is alles wat de NSCCT betreft nog steeds als normaal!

De met de post naar het antwoordnummer van de RuG binnengekomen antwoordbladen worden twee keer per week verwerkt. Het is niet nodig om ze gescand in te sturen.


Lees de hele NSCCT folder

Begin dit schooljaar is er een wervingsactie samen met Diatoetsen en Script van Buro Bruis over de koppeling van de NSCCT aan Diatoetsen-LVS en Cito-LVS.

Lees de flyer van deze actie

Waarschuwing: Gebruik alleen antwoordbladen die van deze website zijn gedownload. Antwoordbladen zonder het logo van Testservice Onderwijs er op hebben een risico op veel hogere verwerkingskosten. .