Scholing

Wilt u de NSCCT op uw school afnemen? Voor goede en betrouwbare resultaten is het belangrijk om de afname in standardiseerde omstandigheden te laten verlopen en de resultaten zinvol te kunnen interpreteren. Hiervoor bieden we een scholing aan. Binnen 1 tot 2 uur kunnen leerkrachten en IBers zowel online als ook op locatie voorbereid worden op het gebruik van de NSCCT.

Online: maxmimaal 10 deelnemers 350 Euro inclusief BTW

Op locatie: maximaal 20 deelnemers, 650 Euro inclusief BTW


Ondersteuning communicatie met kritische ouders en informatiebijeenkomsten

Sommige ouders staan zeer kritisch tegen vrijwel alles wat met cognitieve metingen te maken heeft. Meestal wordt deze houding veroorzaakt doordat de testuitkomst als een vaste waarde wordt gezien en begrippen als betrouwbaarheid en validiteit verkeerd worden begrepen. Deze ouders kunnen het daardoor scholen moeilijk maken om toetsgegevens te verkrijgen of met hen te bespreken. Graag geven wij antwoorden op kritische vragen op bijeenkomsten met ouders en leerkrachten.
Testservice Onderwijs (Dr. T.A. van Batenburg) heeft voor het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) een evaluatiesysteem opgezet dat al vele jaren met succes in gebruik is. De succespijlers onder dit systeem zijn de manier van analyseren van de toetsresultaten en de communicatie hierover met schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen. Om een goed verhaal over de data te kunnen vertellen moet een antwoord worden gegeven op vragen als: zijn de behaalde lees- en rekenresultaten in overeenstemming met de mogelijkheden van de leerling, ontwikkelt de leerling zich naar behoren en geven de vaardigheidsniveaus of vaardigheidsscores wel een eerlijk en reëel beeld van de kwaliteit van de school? Het systeem levert overzichtelijke tabellen en grafieken van de vergelijking tussen de NSCCT en Cito-lvs (ook 3.0). Uit de zogenaamde foto van een groep blijken de opbrengsten bij de M- of E-toetsen en de film van een groep laat zien hoe de groep zich heeft ontwikkeld vanaf groep 3.

Wij helpen schoolbesturen graag met de opzet en implementatie van dit systeem. Meer hierover in het artikel Leerwinst en toegevoegde waarde uit JSW (december 2016).

De NSCCT is eveneens gekoppeld aan de toetsen van het Dia-lvs en kan gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. Met dia-toetsen verkrijgen leerkrachten bovendien diagnostische informatie en een passende leerstofaanbod. Meer informatie op www.diatoetsen.nl