Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen: “ze presteren onder hun niveau”. De NSCCT (Niet Schoolse Capaciteiten Test) helpt deze leerlingen op te sporen. De NSCCT geeft de school een betrouwbare en valide indruk van het leerpotentieel (algemene intelligentie) van de leerling in de groepen 4 tot en met 8. De Commissie Testaangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut van Psychologen beoordeelt de NSCCT op alle criteria voldoende of goed (zie NSCCT COTAN Beoordeling).

Toepassingen

  • het objectiveren van de leerkrachtoordeel over de leercapaciteiten van de leerlingen
  • het signaleren van onderpresteren door een vergelijking met scores van leerlingen op toetsen uit het volgsysteem
  • het bepalen van de additionele waarde van het onderwijs door intelligentie gemiddelden per klas te vergelijken met toetsgemiddelden
  • het geven van een gefundeerd schooladvies

Wanneer de NSCCT jaarlijks bij de leerlingen vanaf groep 4 wordt afgenomen dan wordt hun cognitieve ontwikkeling door het basisonderwijs gevolgd.

Voordelen ten opzichte van intelligentietests

  • Lage aanschafkosten
  • De afname duurt één uur
  • Klassikale afname

Hoe werkt het?

Testboekjes kunt u bestellen door hier te klikken.
Bij de testboekjes horen antwoordbladen die U zelf, bij voorkeur met de namen van de leerlingen erop, kunt printen (dubbelzijdig op 100%). Testservice Onderwijs verwerkt deze antwoordbladen en zorgt binnen 10 werkdagen voor de rappor

tage.

U stuurt de ingevulde antwoordbladen in een envelop per school en klas geordend en voldoende gefrankeerd op naar:

NSCCT
postbus 1345
9701 BH Groningen

U krijgt de resultaten terug in de volgorde waarin u de antwoordbladen opstuurt. Als u bij de naam van de leerling eerst de achternaam zet, dan kunt u hier later in excel op sorteren (de kolom selecteren en op sorteren klikken).

Geef in de envelop het e-mail adres op waar de rapportage naartoe gestuurd moet worden. De facturen worden digitaal verstuurd, geef daarom ook het e-mailadres van het factuuradres (indien anders). Facturen worden aan het begin van de maand verstuurd. Wij verwerken de antwoordbladen, maken de rapportage en sturen u deze uiterlijk binnen 10 werkdagen toe in de vorm van een Excel-file. Kijk alvorens te reclameren altijd in de spam, soms komt het daar terecht.

Controleer de checklist.


Bekendheid met plaatjes en woorden

Bij de constructie van de NSCCT is gezocht naar plaatjes en woorden waar alle leerlingen bekend mee zijn. Echter de tijd heeft invloed op de bekendheid met deze voorraad plaatjes en woorden. Een enkele keer horen we dan ook van scholen dat sommige kinderen niet alle termen en plaatjes uit de NSCCT kennen, dat sommige plaatjes niet heel duidelijk of verouderd zijn.

Daarom hebben wij een “woordensoep” samengesteld, met deze mogelijk minder bekende woorden, plaatjes en minder duidelijke plaatjes, zodat deze voorafgaand aan de NSCCT afname geoefend kunnen worden. Wij hopen dat hiermee alle leerlingen een gelijk uitgangspunt te geven, immers bij het meten van het leerpotentieel gaat het niet om de voorkennis.

Mocht u nog meer onduidelijkheden ontdekken, laat ons dat weten. Dan kunnen wij de woordensoep aanpassen (vragen@nscct.info).

Gebruik ‘woordensoep’ in een klassikale les groep 4 t/m 6

  1. Vooraf afdrukken
  2. Uitdelen en laten maken
  3.     Antwoorden bespreken (werkblad op digibord zetten)

Er is geen woordensoep gemaakt voor groep 7 en 8 alleen de woorden fanfare (groep 7) en kaasstolp (groep 8) zijn misschien onbekend, die kunt u eventueel voor de afname behandelen.