NSCCT algemene informatie

Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen: “ze presteren onder hun niveau”. De NSCCT (Niet Schoolse Capaciteiten Test) helpt deze leerlingen op te sporen. De NSCCT geeft de school een betrouwbare en valide indruk van het leerpotentieel (algemene intelligentie) van de leerling in de groepen 4 tot en met 8. De Commissie Testaangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut van Psychologen beoordeelt de NSCCT op alle criteria voldoende of goed (zie NSCCT COTAN Beoordeling).

De leerpotentiescore wordt door scholen gebruikt voor verschillende toepassingen:

  • het objectiveren van de leerkrachtoordeel over de leercapaciteiten van de leerlingen
  • het signaleren van onderpresteren door een vergelijking met scores van leerlingen op toetsen uit het volgsysteem
  • het bepalen van de additionele waarde van het onderwijs door intelligentie gemiddelden per klas te vergelijken met toetsgemiddelden
  • het geven van een gefundeerd schooladvies

Wanneer de NSCCT jaarlijks bij de leerlingen vanaf groep 4 wordt afgenomen dan wordt hun cognitieve ontwikkeling door het basisonderwijs gevolgd.

Voordelen ten opzichte van intelligentietests:

  1. Lage aanschafkosten
  2. De afname duurt één uur.
  3. Klassikale afname
Bij de testboekjes horen antwoordbladen die U zelf, bij voorkeur met de namen van de leerlingen erop, kunt printen (dubbelzijdig op 100%). Testservice Onderwijs verwerkt deze antwoordbladen en zorgt binnen 10 werkdagen voor de rapportage.

U stuurt de ingevulde antwoordbladen in een envelop per school en klas geordend ongefrankeerd op naar Testservice Onderwijs Groningen. U krijgt de resultaten terug in de volgorde waarin u de antwoordbladen opstuurt. Als u bij de naam van de leerling eerst de achternaam zet, dan kunt u hier later in excel op sorteren (de kolom selecteren en op sorteren klikken).

RuG/GMW Testservice Onderwijs
T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT
Antwoordnummer 172
9700 VB Groningen

Geef in de envelop het e-mail adres op waar de rapportage naartoe gestuurd moet worden. De facturen worden digitaal verstuurd, geef daarom ook het e-mailadres van het factuuradres (indien anders). Facturen worden aan het begin van de maand verstuurd. Testservice Onderwijs verwerkt de antwoordbladen, maakt de rapportage en stuurt u deze uiterlijk binnen 10 werkdagen toe in de vorm van een Excel-file. Kijk alvorens te reclameren altijd in de spam, soms komt het daar terecht.