U stuurt de ingevulde antwoordbladen in een envelop per school en klas geordend gratis op naar Testservice Onderwijs Groningen. U krijgt de resultaten terug in de volgorde waarin u de antwoordbladen opstuurt. Als u bij de naam van de leerling eerst de achternaam zet, dan kunt u hier later in excel op sorteren (de kolom selecteren en op sorteren klikken).

RuG/GMW Testservice Onderwijs
T.a.v. Dr. T.A. van Batenburg NSCCT
Antwoordnummer 172
9700 VB Groningen

Geef in de envelop het e-mail adres op waar de rapportage naartoe gestuurd moet worden. De facturen worden digitaal verstuurd, geef daarom ook het e-mailadres van het factuuradres (indien anders). Facturen worden aan het begin van de maand verstuurd. Testservice Onderwijs verwerkt de antwoordbladen, maakt de rapportage en stuurt u deze uiterlijk binnen 10 werkdagen toe in de vorm van een Excel-file. Kijk alvorens te reclameren altijd in de spam, soms komt het daar terecht.

Per leerling exclusief 21% BTW
  1. Leerlinggegevens op pdf geprint 3,00€ (K1)
  2. Met de hand blokletters binnen kaders 3,25€ (K2)
  3. Met de hand niet binnen kaders 4,00€ (K3)
  4. Door leerlingen ingevuld 5,00€ (K4)
  5. Minder dan 5 antwoordbladen 5,00€ (K5)

Op de rekening ziet U het batchnummer van de ingelezen stapel antwoordbladen (een klas), de kwaliteit (K1-5) en het aantal ingelezen bladen in die batch (N).

In de rapportage worden naast de leerling-identificatie en de leerpotentieelscore nog enkele andere scores gegeven die inzicht geven in de capaciteiten van uw leerlingen en het presteren van uw leerlingen kunnen verbeteren.

Uitleg over de in de rapportage gepresenteerde scores zie (voorbeeld)

LP (4, 5, 6, 7, 8)

Dit is de leerpotentieelscore (algemene intelligentie) in de diverse groepen. De score heeft een zekerheidsmarge van 5 punten (betrouwbaarheidsinterval). De scores van alle leerlingen in Nederland hebben een gemiddelde van 100 en een standaarddeviatie van 15. De individuele score kan als volgt worden opgevat (in de rapportage onder de kolom nscct IV):

65 - 85

Groep 5

Leerlingen met weinig mogelijkheden, hebben een redelijke kans om later in het praktijkonderwijs of beroepsonderwijs niveau 1,2 terecht te komen.

86 – 95

Groep 4

Beneden gemiddelde leerlingen hebben een goede kans om in de BBL of BOL terecht te komen.

96 – 103

Groep 3

Gemiddelde leerling met een redelijke kans om in VMBO-TL of -KBL terecht te komen.

104 – 110

Groep 2

Boven gemiddelde leerling met behoorlijke mogelijkheden, hebben een redelijke kans om op de HAVO te komen.

111 – 135

Groep 1

Goede leerling met veel mogelijkheden, hebben een goede kans om op de HAVO of het VWO terecht te komen.

Pmis

Dit is het percentage niet of dubbel ingevulde vragen (er is altijd maar één goed antwoord per vraag). Dergelijke vragen worden fout gerekend. Bij de meeste leerlingen is dit percentage laag, minder dan 5%. Sommige leerlingen hebben een hoger percentage en dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een leerling een deel van de test niet gemaakt hebben omdat de leerling werd weggeroepen, naar het toilet moest etc. Ook vinden sommige kinderen het moeilijk om iets te raden wat ze niet zeker weten. Van deze leerlingen is de leerpotentieelscore mogelijk te laag ingeschat omdat er vanuit gegaan wordt als leerlingen het niet zeker weten dat ze zullen raden. Bij de instructie wordt dit ook benadrukt. Een hoog percentage Pmis kan er ook op wijzen dat het blad te licht is ingevuld: de rondjes zijn onvoldoende zwart gemaakt. Als dit het geval is, kunt u de kopie (100%) eerst goed bijzwarten met pen en nogmaals insturen. Uiteraard is het beter om voor inzending goed te controleren of het wel zwart genoeg is.

Pruim, Pnum, Pverb

Het percentage goed gemaakte vragen op respectievelijk de ruimtelijke, numerieke en verbale subtests. Deze score kunt u alleen gebruiken als indicatie.

Cito_AE, Cito_IV

Dit is omrekening van de leerpotentieelscore naar de oude (Cito_AE) en nieuwe indeling (Cito_IV). De scores lopen van 1.0 t/m 5.9. Een score van 1.0 zou de beste prestaties moeten laten zien in Cito niveau A van de oude indeling en niveau I van de nieuwe indeling. Een score van 5.9 zijn zeer zwakke leerlingen van groep E of V.
De Cito-indelingsscores kunt U vergelijken met de toets resultaten op Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem (Cito, Parnassys, etc.) om zo na te gaan of een leerling nog wel naar zijn/haar capaciteiten presteert.

1.0 t/m 1.9 = sterk-zwak Cito niveau A en I en NSCCT groep 1
2.0 t/m 2.9 = sterk-zwak Cito niveau B en II en NSCCT groep 2
3.0 t/m 3.9 = sterk-zwak Cito niveau C en III en NSCCT groep 3
4.0 t/m 4.9 = sterk-zwak Cito niveau D en IV en NSCCT groep 4
5.0 t/m 5.9 = sterk-zwak Cito niveau E en V en NSCCT groep 5

Wordt bijvoorbeeld op een Cito M of E-toets gevonden dat de leerling een gemiddelde C-leerling is, dan zou deze leerling een naar de Cito_AE indeling omgerekende leerpotentieelscore van ongeveer 3.5 moeten hebben. Blijkt uit de NSCCT-rapportage echter dat de omgerekende leerpotentieelscore 1.5 is, dan is het verschil tussen de prestatiescore en de gevonden leerpotentieelscore 2.0 punten. In zo'n geval presteert de leerling duidelijke onder zijn/haar capaciteiten.

Schooladvies

Van de leerpotentieelscore is de predictieve waarde aangetoond. Dat maakt deze score bijzonder geschikt om voor iedere leerling een ontwikkelingsprofiel op de stellen. Veel scholen gebruiken hier Cito-scores voor, maar die zijn hier niet voor bedoeld en meten uitsluitend wat leerlingen hebben geleerd (kennen), maar niet wat ze later kunnen. De volgende indicatieve richtlijnen kunt u gebruiken:

LP-score
kleiner/gelijk 72 'PrO'.
72-84 'i-BBL'.
84-91 'BBL'.
91- 97 'KBL'.
97-104 'GTL'.
104-114 'HAVO'.
groter dan 114 'VWO'