De antwoordbladen worden verwerkt en de gegevens daarna geanonimiseerd opgeslagen in onze zeer goed beveiligde ICT-omgeving. Papieren antwoordbladen worden binnen twee maanden na inlezen.

Het is voor de verwerking niet nodig om ID-gegevens van de leerlingen te weten, het al dan niet vermelden hiervan op het antwoordblad is een keuze van de school. Zij kunnen er ook alleen de voornaam of een nummer op zetten.

NSCCT|TO heeft het convenant 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy- Leermiddelen en Toetsen' ondertekend. Schoolbesturen die nadere afspraken willen maken over de behandeling van hun gegevens worden verzocht contact met ons op te nemen. Dit kan leiden tot het maken van een bewerkersovereenkomst waarvan het model op www.privacyconvenant.nl staat.