Testservice Onderwijs (TO) heeft de NSCCT in licentie gekregen van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). De gegevens worden verwerkt met de zeer goed beveiligde ICT-voorzieningen van de RuG, papieren antwoordbladen worden binnen twee maanden na inlezen op verantwoorde wijze door de RuG/GION-onderwijskunde vernietigd. Het is voor de verwerking niet nodig om ID-gegevens van de leerlingen te weten, het al dan niet vermelden hiervan op het antwoordblad is een keuze van de school. Zij kunnen er ook alleen de voornaam of een nummer op zetten.

De RuG is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en Wbp. TO is hierdoor gebonden aan de afspraken die de VNSU m.b.t. privacy van personen heeft gemaakt. Op hoofdlijnen komen deze erop neer dat persoonsgegevens nooit aan derden worden verstrekt en alleen geanonimiseerd voor wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Om het onderwijsveld op het punt van privacy nog beter van dienst te kunnen zijn heeft TO het convenant 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy- Leermiddelen en Toetsen' ondertekend. Schoolbesturen die nadere afspraken willen maken over de behandeling van hun gegevens worden verzocht contact met ons op te nemen. Dit kan leiden tot het maken van een bewerkersovereenkomst waarvan het model op www.privacyconvenant.nl staat.

RuG