De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in de zeer goed beveiligde ICT-omgeving van de Rijksuniversiteit Groningen, papieren antwoordbladen worden binnen twee maanden na inlezen op verantwoorde wijze door de RuG/GMW vernietigd. Testservice Onderwijs heeft een bewerkersovereenkomst met de RuG.

Het is voor de verwerking niet nodig om ID-gegevens van de leerlingen te weten, het al dan niet vermelden hiervan op het antwoordblad is een keuze van de school. Zij kunnen er ook alleen de voornaam of een nummer op zetten.

TO heeft het convenant 'Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy- Leermiddelen en Toetsen' ondertekend. Schoolbesturen die nadere afspraken willen maken over de behandeling van hun gegevens worden verzocht contact met ons op te nemen. Dit kan leiden tot het maken van een bewerkersovereenkomst waarvan het model op www.privacyconvenant.nl staat.

RuG