Over Testservice Onderwijs

T
O
is ontwikkelaar, licentiehouder en uitgever van de NSCCT.

TO helpt schoolbesturen bij de opzet van een gedegen onderwijsevaluatiesysteem.

TO maakt sociaal-wetenschappelijke instrumenten gereed voor de onderwijspraktijk en verricht het psychometrisch onderzoek voor de COTAN documentatie.

TO en Dia toetsen werken sinds 2017 nauw samen waardoor vanaf schooljaar 2018-2019 de koppeling van de resultaten van de Diatoetsen met de cognitieve capaciteiten direct terug te zien is in de docentmodule van Dia toetsen. Sinds januari 2021 is TO B.V. dochterbedrijf van Diataal B.V. met als handelsnaam NSCCTdia-toetsen

TO heeft de koppeling aan Cito-lvs gelegd waarmee Bureau Bruis Script heeft ontworpen.Script

TO en Diataal komen voort uit de Rijksuniversiteit van Groningen en zijn ontstaan vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek.Lees hier: de NSCCT-folder

                  Leerwinst en toegevoegde waarde