Over Testservice Onderwijs

T
O
is ontwikkelaar, licentiehouder en uitgever van de NSCCT.

TO helpt schoolbesturen bij de opzet van een gedegen onderwijsevaluatiesysteem.

TO maakt sociaal-wetenschappelijke instrumenten gereed voor de onderwijspraktijk en verricht het psychometrisch onderzoek voor de COTAN documentatie.

TO en Dia toetsen werken sinds 2017 nauw samen waardoor vanaf schooljaar 2018-2019 de koppeling van de resultaten van de Diatoetsen met de cognitieve capaciteiten direct terug te zien is in de docentmodule van Dia toetsen.dia-toetsen

TO heeft de koppeling aan Cito-lvs gelegd waarmee Bureau Bruis Script heeft ontworpen.Script

TO en Diataal komen voort uit de Rijksuniversiteit van Groningen en zijn ontstaan vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek.Lees hier: de NSCCT-folder

                  Leerwinst en toegevoegde waarde